Psychosociale begeleiding

Toen ik in 1989 stage liep op de afdeling neuropsychologie in het Radboudziekenhuis als onderdeel van mijn MEAO medisch administratief, is mijn sociaal psychologische betrokkenheid gewekt.

Sinds 1990 werk ik als begeleider en bemiddelaar van mensen met een achterstand die daardoor minder aansluiting vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

In 1991 begon ik een studie aan wat nu Fontys Hogeschool HRM en psychologie heet, en rondde de de studie in 1994 met een diploma af.   

Ik zette mijn functie van begeleider/consulent van achterstands doelgroepen voort binnen het arbeidsbureau tot en met 1996.

In 1996 startte ik met de HBO docentenopleiding tot docent musicus (Conservatorium). Het betrof een fulltime opleiding met behalve vakken als muziek ook vakken als psychologie, onderwijskunde, onderwijsmethodiek, sociologie.

In 1998 trad ik in dienst als docent bij muziekschool van Gessel.

In 2000 studeerde ik af aan de HBO docentenopleiding en startte ik mijn eigen praktijk. 

Al gauw bleek dat de lessen die ik gaf, niet alleen een scholend maar ook sociaal psychologisch karakter hadden. Wat niet vreemd was gezien mijn eerdere opleidingen en werkervaringen. 

Eind 2012 trad ik toe tot de stichting Mensgoed en werd ik actief als ambulant begeleider. Als ambulant begeleider ondersteun en help ik mensen met psychische en/of psychiatrische problemen die een “beschermd thuis” nodig hebben, maar toch zelfstandig willen kunnen wonen, met ondersteuning. In de hoedanigheid van ambulant begeleider, ondersteun ik bij de ontwikkeling en de groei van de client.

Sinds 2015 werk ik als vrijwilliger in het dagbestedingcentrum de WijkFabriek in de Wolfskuil een “aandachtswijk” in Nijmegen, waar ik overigens ook zelf woon. 

Daar zet ik mij 1 dag in de week in als begeleider en bemiddelaar van mensen met een achterstand die daardoor minder aansluiting vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Oktober 2016 hebben voorzitter Conrad Savy en ik een voorstel/verzoek geschreven gericht aan de gemeente Nijmegen. We hebben een budget gevraagd en toegewezen gekregen. Met behulp van dit budget zal ik bijeenkomsten en daaruit voortvloeiend gerichte begeleiding voor deze doelgroep organiseren. Thema en doel van de bijeenkomsten : capaciteiten, passie en talenten aan boren, faciliteren en zo welzijn te vergroten.

Deze bijeenkomsten zal ik naar verwachting in april 2017 organiseren.

Ook heb ik mij in 2016 ontwikkeld tot Mindful coach en een Mindful bewegingspraktijk opgericht.

Terugkijkend bevatten mijn opleidingen en werkplekken, voor alles, altijd een duidelijk sociaal psychologisch component als rode draad. Sterker nog, daar uit put ik mijn drive.